تاريخ : سه شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۲ | 14:23 | نویسنده : ح بي پروا


سال 1307 بود. همه مي دانستند كه بانك بايد اول پول داشته باشد . پس دوباره دست به كار شدند هر كس هر چيزي داشت آورد. از النگوي مامان ها گرفته تا كتاب دانشجو ها و كساني كه هم سن و سال شما بودند پول تو جيبي هايشان را آوردند و روي هم ريختند و خلاصه قطره قطره جمع شد و بانك ملي ايران به وجود آمد.
براي همين هميشه مديران و كارمندان بانك ملي علاقه ي زيادي به مردم كشورشان دارند و مي دانند آنها امانتدار پول مردم هستند و در بانكي كار مي كنند كه مردم يك كشور آن را به وجود آورده اند.
خيلي چيزها اولين بار توسط اين بانك در كشور ايجاد شده و حالا هم براي اولين بار يك سايت بانكي براي شما آينده سازان و اميدان آينده اين كشور طراحي شده تا بتونيد از حالا مديريت كارهاي خودتون را بطور واقعي آموزش ببينيد و وقتي وارد جامعه شديد يك مدير موفق در همه ي عرصه ها باشيد.
هدف ما تربيت كساني است كه به نحو عالي امور مالي شخصي خود و خانواده ي خود و در نهايت جامعه ي خود را مديريت مي نمايند.
 همه ي كساني كه در پشت صحنه براي شكل گيري اين خدمت تلاش كردند براي شما آرزوي موفقيت دارند

کانون جوانه های بانک ملی ایران  • خلیج
  • لینک
  • موسیقی